2-týždenné šošovky

Dvojtýždňovej kontaktné šošovky alebo tiež štrnásťdňové kontaktné šošovky sa po uplynutí 2 týndů, musia vyhodiť a nahradiť novým párom. Najčastejšie používané 2 týždenné kontaktné šošovky sú šošovky Acuvue. Kontaktné šošovky pre denné nosenie.Kontaktné šošovky

Roztoky

Příslušenství