Mesačné šošovky

Mesačné kontaktné šošovky sú v súčasnosti asi najčastejšie používaným druhom kontaktných šošoviek. Jedná sa o finančne najoptimálnejšie riešenie. (Nie vždy však o najzdravší)
Narozdiel od jednodenných kontaktných šošoviek, je tu nutné sa o kontaktné šošovky starať, čistiť a dezinfikovať je vo vhodnom roztoku.Kontaktné šošovky

Roztoky

Příslušenství