Multifokálne šošovky

Multifokálne kontaktné šošovky sú šošovky určené pre nositeľa, ktorí chcú vidieť pohodlne na všetky vzdialenosti.Kontaktné šošovky

Roztoky

Příslušenství